Halmosi és Jenei Bt

.: fókuszban az ügyfél :.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

TEÁOR számok bejelentése

E-mail Nyomtatás PDF
Hosszas törvényi egyezkedések végeredményeképpen, 2008. decemberében hatályba lépett a TEÁOR számokkal kapcsolatos jogszabály (2008. évi XCVI. törvény 24. §), amely konkrétan meghatározza a TEÁOR kódok átkódolásának határidejét.

TEÁOR számok változása miatti bejelentés szükségessége

A TEÁOR számok átkódolását az teszi szükségessé, hogy a társaságok többsége 2003-as kódrendszert használ, amely a 2008. január 1-től érvényes EU-ban használt TEÁOR kódrendszernek nem tesz eleget, tekintettel arra, hogy az más struktúrájú.

Az új szabályozás szerint a vállalkozásoknak az új TEÁOR “08 kódrendszer miatt nem kell módosítaniuk a társasági szerződésüket, vagy az egyéni vállalkozói igazolványukat. Tekintettel arra, hogy a vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenységek TEÁOR szerinti nyilvántartása megszűnik a Cégbíróságok, és a Okmányirodák részéről.

Fontos, hogy a társasági szerződések módosítását az Gazdasági társaságokról szóló törvény változása miatt meg kell tenni, ezen kötelezettség nem változott, az a TEÁOR szám témájától független. Minden vállalkozás esetében a vállalkozás jogászával meg kell vizsgáltatni, hogy a jelenlegi társasági szerződés megfelel-e a hatályos Gazdasági társaságokról szóló törvény szabályainak, és amennyiben nem, a módosításokat meg kell tenni.

Folytatva témánkat, az APEH viszont 2009-ben is nyilván tartja a vállalkozások TEÁOR számát, így oda be kell jelenteni az új struktúrának megfeleleő TEÁOR számokat, az elavult, régieket pedig töröltetni kell.

A tapasztalat az, hogy ugyan az adóhivatal megpróbálta saját erőből átfordítani minden vállalkozásnál a nála nyilvántartott TEÁOR “03 számot, de ez csak 50% sikert hozott, vagyis mindenképpen foglalkozni kell a témával, mint adózó vállalkozás.

TEÁOR számmal kapcsolatos konkrét teendők

Több eset lehetséges, így ennek megfelelően a teendők többirányúak lehetnek.
Nézzük ezen eseteket pontokba szedve! 

A.-TEÁOR eset

A 2008-as év során, újként alakult vállalkozásoknak nincs teendőjük, mert nekik alakuláskor a TEÁOR “08 kódrendszert használva lettek rögzítve a tevékenységeik.

B.-TEÁOR eset

Azon vállalkozásoknál, amelyek 2008 előtt alakultak, ellenőrizni kell, hogy az APEH jelenlegi nyilvántartása (törzsadatai) szerint a vállalkozás nyilvántartott tevékenységei felsorolása teljes-e, azok közül egy sem elavult-e el, illetve azok megfelelő (TEÁOR “08) kóddal rögzítettek-e?

Abban az esetben, ha a vállalkozás APEH törzsadatai szerinti a vállalkozás tevékenységei aktuálisak, és azok mindegyikénél a TEÁOR kód hatályossági dátuma 2008. évi, további teendő nincs.

C.-TEÁOR eset

Azon esetben, ha az APEH törzsadatai szerint van olyan tevékenysége a vállalkozásnak, amely élő, de nincs a nyilvántartásban, vagy a törzsadatok között szerepel, de az már elavult, mindenképpen változásbejelentést kell tenni az APEH felé.

Ugyancsak bejelentési kötelezettség terheli a vállalkozást abban az esetben is, ha a APEH törzsadatban szereplő tevékenységek ugyan aktuálisan, de azok nem kerültek TEÁOR “08 kódra átfordításra. A régi TEÁOR “03 kódú tevékenységeket a KSH átfordító kulcsával kell TEÁOR “08 kódúvá tenni. Több esetben előfordul, hogy a régi “03 kód tevékenységnek, több “08 kód megfelelője is akad, így a pontos kiválasztásba be kell vonni az ügyfeleket, miután az átfordítás automatikusan nem tehető meg.

KSH fordító kulcs elérése erre a linkre kattintva érhető el!

Amennyiben ezen az oldalon a “Kód közvetlen megadása:” résznél megadjuk a vállalkozás jelenleg automatikusan át nem fordított TEÁOR “03 számát, akkor a program megadja annak TEÁOR “08 lehetséges megfelelőjét, amely közül kiválasztva a helyeset, azt le lehet jelenteni azt az APEH részére.


A TEÁOR számok bejelentése és törlése 

Amennyiben a vállalkozásnak a fentiek alapján bejelentési kötelezettsége van, akkor azt a társas vállalkozások a 09T201T, az egyéni vállalkozók T101E jelű nyomtatványon tehetik meg.

A szóban forgó bejelentést legkésőbb a 2009. évről szóló első bevallás határidejével azonosan kell megtenni, vagyis a legtöbb vállalkozás esetében 20090212-ig.

A vállalkozások, amelyek nem kötelezettek 0908, vagy 0958 bevallás benyújtására a határidő 20090225, azon adózónak, akinek nincs ilyen kötelezettsége sem, például bizonyos tevékenységet folytató adószámos magánszemélyek, 20090520-ig rendezik ezen kötelezettségüket.


 

Szavazás

Hol találkozott irodánkkal?